Eshuis Foundation

In 2020 is vanuit Eshuis Accountants en Adviseurs de Eshuis Foundation opgericht. Het doel van deze Foundation is het duurzaam ondersteunen van charitatieve projecten en activiteiten van stichtingen, verenigingen, ondernemingen en natuurlijke personen die gevestigd zijn in het werkgebied van Eshuis Accountants en Adviseurs. We richten ons met name op organisatie die actief zijn op het gebied van onderwijs, armoedebestrijding, gezondheidszorg, klimaatverandering die passen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. Met de stichting beogen we door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid. Als Foundation hebben we de voorkeur uitgesproken om vooral via jongeren een bijdrage te leveren aan een betere wereld voor de toekomst.

MAKS past daarom exact bij onze doelstelling! We zijn trots dat we dit mooie initiatief, dat is opgezet door twee jonge, gedreven leerkrachten vanuit Symbio mogen ondersteunen, zowel financieel als met hulp vanuit ons netwerk. Door dit initiatief kunnen we jongeren die het nodig hebben, een steuntje in de rug geven, zodat zij impact kunnen maken op hun eigen toekomst en leefomgeving!

Eshuis Foundation